Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie fotowoltaiczne systemy produkujące energię elektryczne są systemami DC are DC (Prąd Stały). Aby prąd wytworzony przez moduły PV mógł zostać wykorzystany w waszych domach musi zostać przekształcony w inwerterzez w prąd AC (Prąd Zmienny). Systemy DC budowane są w oparciu o jeden wzgl. większą ilość dużych inwerterów i zazwyczaj montiowane są w pobliżu głównego panelu elektrycznego domu. Dla odmiany, systemy znane jako AC wykorzystują jeden “mikroinwerter” przypisany do jednego zamontowanego modułu fotowoltaicznego. O ile w danej nieruchomości nie występują jakieś poważniejsze problem związane z zacienieniem systemy DC są zazwyczaj bardziej wydajne i opłacalne.

Net metering jest metodą rozliczeniową, która na koncie posiadacza domu zapisuje ilość energii, jaką sam wyprodukuje i odda do sieci elektrycznej. Na przyklad, domowy system solarny może wyprodukować wiecej energii niż zużywana jest przez gospodarstwo domowe za dnia. Nadmiar energii przekazywany jest do sieci a na koncie rozliczeniowym właściciela nieruchomości zapisywana jest jej ilość. W nocy lub czasi gdy wydajność system nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na energię zgłaszanego przez gospodarstwo domowe, dom pobiera energię z sieci. Klientom wystawia się rachunek jedynie za “zużycie energii netto”. Uśredniając, jednie pomiedzy 20-40% energii generowanej prxzez instalację fotowoltaiczną oddawane jest do sieci. Ta wyeksportowana energii wykorzystywana jest przez klientów zlokalizowanych nieopodal.

Niektórzy dostawcy mediów wystawiają rachunki właścicielom budynków co miesiąc podczas gdy inni dokonują rozliczeń w ujęciu rocznym. Posiadacze nieruchomości, którzy zużywają więcej energii niż sami wytwarzają otrzymują rachunek. Jeśli zaś generują więcej energii niż zużywają otrzymują kredyt od operatora sieci lub, w niektórych przypadkach, czek. Każdy dostawca mediów prowadzi inną politykę. Zasięgnij informacji u swojego konsultanta energetycznego aby przedstawił ci opcje net meteringu dla kupowanej przez ciebie energii.

W niemal wszystkich przypadkach, bardziej zaleca się zakup systemu wytwarzającego prąd ze słońca niż jego leasing. Większość programów zakupowych nie wymaga wyjmowania pieniędzy z kieszeni oferując wysokość oprocentowania na niskim poziomie 2.99%. Gdy kupujesz własną elektrownię fotowoltaiczną nawet jeśli ją sam finansujesz, przysługuje ci 30% ulga w podatku federalnym odniesiona do całkowitego kosztu zakupu twojej instalacji fotowoltaicznej. Taka ulga podatkowa nie przysługuje ci w przypadku leasingu twojej instalacji. W przypadku pytań dot. ulg podatkowych proszę zasięgnij konsultacji u profesjonalnego doradcy podatkowego.

Posiadanie instalacji solarnej również zwiększa wartość twojego domu. Kupując system solarny za gotówkę okres zwrotu zazwyczaj zamyka się pomiędzy 5-ty a 7-mym rokiem. Jeśli finansujesz system zazwyczaj płacisz co miesiąc rate, która jest znacznie niższa od kwot jakie płacisz za energię dostarczaną przez twojego operatora energetycznego. Większość właścicieli budynków wybiera okres spłaty od 12 do 20 lat. Przy nowoczesnych systemach solarnych, których czas działania określa się pomiędzy 30-toma a 50-cioms latami, twoja instalacja będzie zaopatrywać cię w energię wiele lat po tym jak już zostanie przez ciebie całkowicie spłacona.

Jedynym scenariuszem, w którym leasing systemu fotowoltaicznego ma sens to taki, w którym na właścicielu nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Zdarza się to w sytuacji gdy uzyskuje on dochody z papierów wartościowych lub nie jest obywatelem amerykańskim. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości podlega nawet najmniejszemu opodatkowaniu, bardziej sensownym jest posiadanie własnej instalacji.

Niektóre firmy branży fotowoltaicznej usiłują zaszczepić u posiadaczy nieruchomości ideę, że dana marka modułu jest równie dobra jak każda inna i nadaje się do wykorzystania w instalacji fotowoltaicznej na ich domostwach. Wynika to z tego, iż ich własny produkt charakteryzuje się poślednią jakością i zazwyczaj pochodzi z Chin. Niezależnie od tego co ci będą na ten temat mówić jakość produktu jest elementem krytycznym dla działania i wydajności twojego system fotowoltaicznego oraz tempa w jakim zwróci się zrealizowana przez ciebie inwestycja.

Najbardziej obiektywną miarą jakości modułu solarnego jest jego współczynnik degradacji. Początkowo, większość instalacji solarnych jest w stanie generować tyle energii na ile zostały zaprojektowane, lecz moduły solarne z upływem czasu ulegają degradacji. Tempo w jakim taka degradacja postępuje jest tym co odróżnia moduły wysokiej jakości od tych, które tej jakości nie mają. Dlaczego tio ma znaczenie? Wraz z degradowaniem się modułów produkują one coraz mniej energii. Aby skompensować tą zmniejszoną produkcję właściciel budynku zmuszony będzie dokonywać coraz większych zakupów energii od operatora energetycznego – i rok w rok kupować ją po coraz wyższych cenach. Tempo degradacji modułów oferowanych przez FreeVolt cechuje się wiądącym w branży współczynnikiem wynoszącym jedynie 0,14% rocznie, co oznacza, iż po upływie 25 lat instalacja solarna FreeVolta nadal będzie w stanie wytwarzać 96,5% swojej mocy nominalnej (znamionowej).

Wszystkie instalacje solarne powinny mieć również mocną gwarancję. Większość firm montujących instalacje fotowoltaiczne oferują gwarancję na określoną ilość lat w odniesieniu do robocizny oraz szczelność dachu podczas gdy producencji podzespołów używanych w instalacji solarnej dają gwarancję na moduły, inwertery i pozostały osprzęt. Ponieważ FreeVolt jest zarówno producentem jak i instalatorem swoich systemów solarnych udziela zatem zunifikowanej gwarancji jednocześnie na robociznę, szczelność dachu jak i stosowane moduły oraz osprzęt instalacyjny.

Offset to udział procentowy w całkowitym zapotrzebowaniu na energię elektryczną właściciela budynku pokrywany dzięki produkcji prądu pochodzącej z własnej instalacji solarnej. Większość instalacji solarnych projektowanych jest w taki sposób aby w 100% pokrywały zapotrzebowanie posiadaczy nieruchomości, począwszy od historycznych danych opisujących pobrany prąd, które następnie są korygowane w oparciu o precyzyjne szacunki spodziewanego w przyszłym zużyciu, do którego dobiera się wielkość elektrowni słonecznej. O ile niemożliwe jest precyzyjne przewidzenie dokładnej ilości energii jaka będzie zużywana rok po roku, jednakowoż ważnym jest aby oszacować tę wartość w sposób możliwie bliski realiom. Jeśli instalacja będzie zbyt duża wówczas właściciel budynku zapłaci za energię słoneczną więcej niż jest to konieczne. Odwrotnie, jeśli zbudowany system nie będzie produkować całej potrzebnej energii, posiadacz domu skończy kupując prąd od operatora energetycznego – po stawkach, które co roku rosną.

Z dumą i pasją stworzone przez grind-dev.com